[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 92
Právoplatný
18.10.2017 11:49:28
8704 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8280 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8704.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8295 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K92_N130.pdf
15.11.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K92_N1... Odporúčanie z KR 9.11.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 130 B3.2 B69699 Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. 18.10.2017 Nie Detaily