[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 90
Právoplatný
20.7.2017 21:18:30
8126 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7887 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-MZ478.pdf
15.7.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8050 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K90_N127.pdf
15.8.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K90_N1... Odporúčanie z KR 3.8.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 127 XD6 P96674 Intrinsic Therapeutics, Inc. 20.7.2017 Nie Detaily