[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 9
Právoplatný
22.4.2013 13:11:56
2328 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2136 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-2013-2328.pdf
15.4.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2246 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K9_ N22.pdf
15.5.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K9_N23... Odporúčanie z KR 3.5.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok