[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 89
Právoplatný
20.7.2017 21:14:06
8267 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7891 - Detaily
R_A4ZCHSZM
1
application/pdf Rozhodnutie_8267.pdf
15.7.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8051 - Detaily
R_A4ZCHSZM
2
application/pdf Rozhodnutie K89_N126.pdf
15.8.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K89_N1... Odporúčanie z KR 3.8.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 126 XC3.13 P95151, P95153 NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 20.7.2017 Nie Detaily