[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 88
Právoplatný
19.7.2017 17:07:00
8353 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7838 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8353.pdf
15.7.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8052 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K88_N125.pdf
15.8.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K88_N1... Odporúčanie z KR 3.8.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok