[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 87
Právoplatný
21.4.2017 15:35:55
7656 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7568 - Detaily
R_KON
1
application/pdf 7656.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7757 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K87_N123.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K87_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 123
J11.1.2.1,
J11.1.2.2
J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3
J83778,
J92175
J83778, J92175, J89514, J83706, J68650, J92356, J83710, J69490, J70274, J70275, J72736, J85158, J91743, J85159, J73926, J65043, J93355, J87427, J83707, J85393, J77912, J77913, J80265, J70276, J37664, J91199, J93508, J89536, J89518, J88673, J85461, J91742, J94505, J85099, J90138
Mylan Pharma Group Limited 23.4.2017 Nie Detaily