[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 86
Právoplatný
21.4.2017 13:50:45
8227 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7565 - Detaily
R_A3ZP
1
application/pdf 8277.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7758 - Detaily
R_A3ZP
2
application/pdf Rozhodnutie K86_N122.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K86_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok