[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 85
Právoplatný
21.4.2017 9:15:23
8134 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7458 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8134.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7776 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K85_N120.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K85_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 120 XG2.3 N95101, N95055 VIBRANT MED-EL Hearing Technology GmbH 21.4.2017 Nie Detaily