[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 82
Právoplatný
21.4.2017 8:10:33
7996 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7693 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-7996.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7759 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K82_N117.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K82_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 117 N1.2.1 N96512 Hansaton Akustik GmbH 21.4.2017 Nie Detaily