[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 8
Právoplatný
22.4.2013 10:04:19
2326 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2110 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-2013-MZ108.pdf
15.4.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2247 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K8_ N20.pdf
15.5.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K8_N20... Odporúčanie z KR 3.5.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 20 XB9 P89990 Abbott Vascular Netherlands B.V. 22.4.2013 Nie Kaucia Detaily