[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 74
Právoplatný
20.4.2017 11:30:54
7545 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7471 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-MZ456.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7771 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K74_N105.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K74_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 105 XA3.3 P96291 Boston Scientific Neuromodulation Corporation 23.4.2017 Nie Detaily