[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 70
Právoplatný
20.4.2017 11:16:44
7530 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7468 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-MZ459.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7767 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K70_N101.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K70_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 101 XA4.1.2 P96292, P94602 Boston Scientific Neuromodulation Corporation 23.4.2017 Nie Detaily