[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 68
Právoplatný
20.4.2017 9:14:14
7628 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7481 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-MZ446.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7765 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K68_N124.pdf
15.5.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K68_N1... Odporúčanie z KR 9.5.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok