[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 67
Právoplatný
23.1.2017 8:40:52
7753 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7311 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z53095-2016-OKC-7753.pdf
15.1.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7428 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K67_N97.pdf
15.2.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K67_N9... Odporúčanie z KR 6.2.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 97 XB12.1 P91051 Tenaxis Medical, Inc. 23.1.2017 Nie Kaucia Detaily