[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 55
Právoplatný
4.11.2015 13:32:26
5876 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5860 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5876-2015-OKCLP.pdf
15.10.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6204 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie K55_N80.pdf
15.11.2015 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie.docx Odporúčanie z KR 10.11.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 80 D10.1.3 D93590, D93911 Medtronic MiniMed, Inc. 4.11.2015 Nie Detaily