[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 42
Právoplatný
21.1.2015 16:40:47
5326 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5089 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S11061-OKCLP-2014-5326.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5259 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie _K42_ N67.pdf
15.2.2015 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K42_N6... Odporúčanie z KR 9.2.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok