[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 37
Právoplatný
19.1.2015 2:11:22
5450 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5210 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5450-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5264 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K37_N57.pdf
15.2.2015 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K37_N5... Odporúčanie z KR 9.2.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok