[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 34
Právoplatný
16.1.2015 9:45:34
5505 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5005 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5505-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5267 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K34 _N54.pdf
15.2.2015 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K34_N5... Odporúčanie z KR 9.2.2015 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok