[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 31
Právoplatný
23.4.2014 14:24:20
4512 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3824 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_KON A ID4512.pdf
15.4.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3831 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie _K31_ N51.pdf
15.5.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K31_N5... Odporúčanie z KR 7.5.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 51
A8.5.1,
A8.13.1
A8.5.1, A8.13.1, A8.10.2
A26762,
A74999
A26762, A74999, A39591, A22057, A75661, A71119, A82758, A88058, A83297, A26649, A31163, A39592, A36623, A75000, A74355, A82759, A74662, A88059, A75662, A39593, A26650, A83298, A26651, A72975, A74356, A75663, A82760, A36624, A75007, A82761, A82762, A88060, A74663, A71287, A70029, A89896, A91639, A89560, A89897, A91641, A89561, A91640, A89898, A89562, A91642, A81169, A89899, A91643, A84286, A84288, A89991, A81167, A64962, A64967, A81168, A91620, A64969, A64964, A91622, A64970, A64965, A91617, A85746, A91619, A85747, A76827, A76828, A85748, A76829, A81145, A81146
Hanson Medical Incorporation 23.4.2014 Nie Detaily