[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 30
Právoplatný
23.4.2014 10:11:01
4079 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3784 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-2014-4079.pdf
15.4.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3832 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K30_ N49.pdf
15.5.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K30_N4... Odporúčanie z KR 7.5.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 49 XD13.1 P80903 Anika Therapeutics S.r.l. 23.4.2014 Nie Detaily