[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 2
Právoplatný
18.12.2012 9:31:05
1978 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1335 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-1978-2012-OKCLP.pdf
15.12.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1975 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K2_N14.pdf
15.1.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K2_01_2... Odporúčanie z KR 9.1.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 14 A8.5.1 A90090 Coreleader Biotech C., LTD 20.12.2012 Nie Kaucia Detaily