[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 28
Právoplatný
16.4.2014 10:09:19
3931 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3641 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-2014-3931.pdf
15.4.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3834 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie_K28_N47.pdf
15.5.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K28_N4... Odporúčanie z KR 7.5.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 47 XC1.9
P90991,
P32553
P90991,  P32553,  P32554
Groupe Lépine 22.4.2014 Nie Detaily