[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 26
Právoplatný
22.1.2014 10:03:11
3271 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3398 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-3271.pdf
15.1.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3577 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K26_ N44.pdf
15.2.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K26_N4... Odporúčanie z KR 10.2.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 44 XB6.17 P91560 Auto Tissue Berlin GmbH 22.1.2014 Nie Kaucia Detaily