[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 24
Právoplatný
21.1.2014 23:07:45
3194 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3144 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-3194-2013-OKCLP.pdf
15.1.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3581 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie _K24_ N42.pdf
15.2.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K24_N4... Odporúčanie z KR 10.2.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 42 K9.15 K90048 Neurowave Medical Technologies 22.1.2014 Nie Kaucia Detaily