[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 22
Právoplatný
20.1.2014 15:58:41
3782 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3401 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-3782.pdf
15.1.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3580 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K22_ N38.pdf
15.2.2014 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K22_N3... Odporúčanie z KR 10.2.2014 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 38 XB14.13.1 P91312 Vessix Vascular, Inc. 20.1.2014 Nie Kaucia Detaily