[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 21
Právoplatný
23.10.2013 9:57:55
2971 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3058 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-2013-2971.pdf
15.10.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3136 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie_K21_N34.pdf
15.11.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K21_N3... Odporúčanie z KR 30.10.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok