[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 20
Právoplatný
22.10.2013 22:07:10
3165 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3051 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-2013-3165.pdf
15.10.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3137 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K20_ N33.pdf
15.11.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K20_N3... Odporúčanie z KR 30.10.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok