[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 1
Právoplatný
20.4.2012 16:45:14
1 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S00289-OKCLP-2012-Z1-1.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 932 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie_Z24148-2012-OKCLP.pdf
15.5.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok