[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 19
Právoplatný
22.10.2013 21:58:09
3166 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3052 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-2013-MZ232.pdf
15.10.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3138 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K19_ N32.pdf
15.11.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K19_N3... Odporúčanie z KR 30.10.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok