[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 18
Právoplatný
22.10.2013 17:45:10
2849 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3048 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-2013-2849.pdf
15.10.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3139 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie_K18_N31.pdf
15.11.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K18_N3... Odporúčanie z KR 30.10.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 31 XB1.1 P15086 Teleflex Medical s.r.o. 22.10.2013 Nie Detaily