[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 17
Právoplatný
21.10.2013 12:11:38
2905 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2614 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-2905-2013-OKCLP.pdf
15.10.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3140 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie _K17_ N37.pdf
15.11.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K17_N3... Odporúčanie z KR 30.10.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 37 J11.1.2 J90138 Genzyme Europe B.V. 23.10.2013 Nie Detaily