[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 16
Právoplatný
23.7.2013 21:54:27
2758 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2508 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-2013-2758.pdf
15.7.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2581 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K16_ N29.pdf
15.8.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K16_N2... Odporúčanie z KR 5.8.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok