[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 13
Právoplatný
23.7.2013 21:37:31
2788 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2511 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-2013-2788.pdf
15.7.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2584 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie _K13_ N26.pdf
15.8.2013 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K13_N2... Odporúčanie z KR 5.8.2013 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok