[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 121
Právoplatný
21.7.2023 14:59:07
12466 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 11692 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKCHZPDP-12466.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 11732 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie K121_N175.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K121_N... Odporúčanie z KR 14.8.2023 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok