[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 119
Právoplatný
20.4.2023 9:16:03
12590 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 11510 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKCHZPDP-12590.pdf
15.4.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 11524 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie- K119_N172.pdf
15.5.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K119_N... Odporúčanie z KR 12.5.2023 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 172
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B60603,
B60601
B60603, B60601, B60602, B60604, B2118A, B2117A, B2119A, B87625, B53318, B53320, B87623, B68964, B53317, B32773, B87627, B68965, B89453, B87604, B87605, B90210, B66160, B66159, B30572, B21339, B59851, B91301, B59848, B59849, B59850, B70574, B3917A, B3919A, B3921A, B71592, B83426, B71750, B71593, B71597, B71594, B71598, B0983A, B4514A, B28377, B20439, B0982A, B0970A, B20437, B3518A, B0596A, B96996, B20440, B0973A, B86243, B88897, B86377, B3920A, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B97307, B94876, B53319, B96403, B4011A, B85742, B85743, B90215, B90211, B90212, B66161, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B21038, B21037, B60690, B73895, B83427, B83428, B86460, B86461, B59713, B59715, B59716, B59714, B4008A, B91015, B3519A, B20438, B91016, B99948, B20442, B20443, B92688, B20445, B91191, B91192, B2363A, B35719, B35717, B95288, B21361, B53155, B72668, B72669, B57987, B82902, B57988, B82903, B2183A, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B99956, B99955, B99954, B60702, B60701, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, B35286, B35290, B35288, B35289, B98929, B96376, B96375, B2518A, B96378, B86220, B35292, B35291, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B98934, B98935, B81151, B99074, B99072, B98303, B39458, B96384, B96387, B96390, B96380, B81158, B70309, B81152, B81159, B96385, B65960, B96388, B98304, B39459, B81153, B65961, B70310, B20702, B99073, B99071, B20703, B98305, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B39457, B70307, B98936, B95242, B95243, B95244, B95245, B70308, B85740, B85741, B91750, B93181, B93182, B96014, B96015, B88895, B88896, B91748, B91749, B90222, B90223, B90224, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B24744, B24745, B79958, B79957, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B69202, B82901, B82900, B69201, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B73892, B3900A, B3901A, B3902A, B3903A, B3904A, B3905A, B3906A, B3907A, B3908A, B3909A, B3910A, B59699, B59696, B59701, B59700, B59697, B59698, B83430, B59702, B83429, B83432, B83431, B83433, B83435, B83434, B59703, B93096, B93097, B86464, B89411, B3257A, B93098, B71590, B71589, B89412, B71587, B71586, B3258A, B93099, B93202, B71588, B71749, B83437, B1263A, B0205A, B0977A, B0206A, B0975A, B0976A, B79808, B79809, B3515A, B3514A, B87033, B87034, B0980A, B0203A, B0981A, B0204A, B96997, B96998, B87522, B2503A, B2507A, B2504A, B2505A, B93209, B35813, B3643A, B0185A, B0164A, B69257, B69258, B69259, B69260, B3520A, B0978A, B0979A, B2508A, B86240, B86241, B28378, B20446, B1262A, B1264A, B20449, B20450, B20451, B0629A, B90172, B50486, B50487, B50488, B1398A, B2506A, B3831A, B3644A, B3645A, B74340, B50482, B50483, B79810, B74341, B50484, B50485, B74342, B74343, B58351, B58352, B74345, B95423, B95424, B95425, B95432, B95426, B95434, B95433, B39461, B28792, B30644, B30642, B28794, B30645, B30646, B30647, B85744, B85745, B21356, B95443, B95444, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, B20453, B20454, B20455, B20456, B95469, B60788, B60789, B23355, B1938A, B23356, B1470A, B0726A, B85545, B85546, B93183, B90226, B90227, B90228, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, B21041, B3912A, B59717, B59718, B59719, B59721, B59720, B0630A, B0974A, B93894, B3379A, B90107, B93893
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 20.4.2023 Nie Detaily