[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 118
Právoplatný
20.10.2022 15:16:03
12324 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 11145 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC-12324.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 11147 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K118_N170.pdf
15.11.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K118_N... Odporúčanie z KR 15.11.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 170
L1.1,
L1.2
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L10, L11.1, L11.2, K1.1, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.8.1
L81518,
L39697
L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93718, L90542, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L70429, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L88565, L94239, L88010, L20581, L89389, L90541, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L89390, L76761, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L88009, L87852, L41646, L92692, L93139, L91862, L87873, L88569, L90544, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L93572, L65379, L90552, L65380, L93571, L89013, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L69905, L69906, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L97825, L97824, L88433, L88434, L81512, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L72049, L72050, L65383, L89357, L88563, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L89358, L93721, L93143, L69321, L88435, L81513, L93567, L71141, L2549A, L70076, L96713, L89012, L80203, L95292, L69845, L92690, L88564, L65698, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L52900, L52901, L53546, L53545, K85739, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K59594, K70479, K59593, K59592, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K94262, K87958, K58032, K71333, K22145, K94263, K65347, K69307, K71334, K94236, K86978, K87957, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K70369, K97827, K90261, K65352, K88568, K69339, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K65386, K60156, K58349, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K71336, K37803, K94053, K94251, K94261, K65362, K69294, K65364, K37804, K69295, K75628, K65363, K83512, K83513, K65365, K75625, K94250, K94249, K69296, K69297, K94295, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K94253, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K92630, K90549, K37765, K37766, K75629, K28413, K92629, K94257, K93570, K88566, K85996, K86011, K65368, K37791, K94248, K94247, K71344, K59885, K89014, K92625
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 20.10.2022 Nie Detaily