[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 117
Právoplatný
21.1.2022 12:39:00
11317 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10668 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKC-11317.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10714 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K117_N168.pdf
15.2.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K117_N... Odporúčanie z KR 14.2.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 168 XJ2.4 P1711A, P2496A LiNA Medical ApS 23.1.2022 Nie Detaily