[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 114
Právoplatný
22.4.2021 10:32:33
10373 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10309 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKaC-10373.pdf
15.4.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10348 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K114_N165.pdf
15.5.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K114_N... Odporúčanie z KR 12.5.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 165 A8.13.3.3 A0181A Mönlycke HealthCare AB 22.4.2021 Nie Detaily