[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 113
Právoplatný
21.4.2021 20:12:30
10660 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10278 - Detaily
R_A2ZVZP
1
application/pdf Rozhodnutie-S08388-2021-OKaC-10660.pdf
15.4.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10349 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K113_ N164_zastavenie konania.pdf
15.5.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K113_N... Odporúčanie z KR 12.5.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok