[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 112
Právoplatný
22.1.2021 16:46:03
10645 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10111 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf S08083-2021-OKaC-10645.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10234 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K112_N163.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K112_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok