[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 111
Právoplatný
21.1.2021 17:41:54
10776 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10168 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf S08388-2021-OKaC-10776.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10237 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K111_N162.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K111_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 162 B3.2 B0978A Essity Hygiene and Health AB 23.1.2021 Nie Detaily