[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 110
Právoplatný
21.1.2021 15:47:23
10398 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10232 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf S08388-2021-OKaC-10398.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10238 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K110_N161.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K110_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 161 D13.2 D99531 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 21.1.2021 Nie Detaily