[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 109
Právoplatný
21.1.2021 15:42:04
10470 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10159 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf S08388-2021-OKaC-10470.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10239 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie K109_N160.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K109_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 160 D10.2.3 D89866 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 21.1.2021 Nie Detaily