[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 108
Právoplatný
20.1.2021 14:54:09
10563 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10073 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf S08083-2021-OKaC-10563.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10236 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K108_N158.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K108_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 158 XB14.49.31 P99140 Creganna Medical 23.1.2021 Nie Detaily