[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 107
Právoplatný
20.1.2021 14:35:06
10490 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10075 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf S08083-2021-OKaC-10490.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10235 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K107_N157.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K107_N... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 157 XB14.45.7
P99142,
P88373
P99142,  P88373,  P88374
Boston Scientific Corporation 23.1.2021 Nie Detaily