[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 106
Právoplatný
23.10.2020 12:39:44
10799 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10048 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S15796-2020-OKC-10799.pdf
15.10.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10049 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K106_N156.pdf
15.11.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K106_N... Odporúčanie z KR 13.11.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 156 D12
D99538,
D88212
D99538,  D88212,  D84709,  D99351
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 23.10.2020 Nie Detaily