[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 104
Právoplatný
22.4.2020 12:19:21
10324 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9784 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S00814-2020-OKC-10324.pdf
15.4.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9844 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K104_N153.pdf
15.5.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K104_N... Odporúčanie z KR 14.5.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 153 XB6 P97116 Edwards Lifesciences LLC 22.4.2020 Nie Detaily