[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 103
Právoplatný
21.1.2020 13:12:53
10184 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9653 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC-10184.pdf
15.1.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9724 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K103_N152.pdf
15.2.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K103_N... Odporúčanie z KR 13.2.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 152 XC1.8
P0086A,
P0087A
P0086A,  P0087A,  P0091A,  P0092A,  P0090A
ADLER ORTHO S.P.A. 21.1.2020 Nie Detaily