[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 102
Právoplatný
22.10.2019 12:25:56
10086 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9502 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC-10086.pdf
15.10.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9595 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K102_N151.pdf
15.11.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K102_N... Odporúčanie z KR 6.11.2019 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 151 XB14.49.25 P94733 OptiMed Medizinische Istrument GmbH 22.10.2019 Nie Detaily