[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 100
Právoplatný
22.7.2019 16:04:31
9507 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9431 - Detaily
R_KON
1
application/pdf 9507.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9433 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K100_N148.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K100_N... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 148
A8.17.1,
A8.17.2
A8.17.1,  A8.17.2,  A8.17.3,  A8.17.4,  A8.17.5
A79266,
A79271
A79266,  A79271,  A79291,  A94942,  A79272,  A95275,  A95276
Cerdak (Pty) Ltd. 22.7.2019 Nie Detaily